خطوط پیش شماره 9

شرکت مولد علم مجری ارائه خدمات ابری مبتنی بر تلفن ژیکال با همکاری شرکت انتقال داده های نداگسترصبا ( صبانت ) اقدام به فروش خط ثابت دو طرفه پیش شماره 9 نموده است.

فروش ویژه خطوط تلفنی بر بستر شبکه (سیپ ترانک)

این نوع خطوط با یک شماره تلفن امکان برقراری تماس‏های متعدد همزمان را به کلیه اپراتور ها فراهم می کند.همه صاحبین کسب و کارها قادر خواهند بود تا با خرید یک شماره، چندین کانال یا تماس همزمان تلفنی را برای خود ایجاد نمایند و متناسب با نیازهایشان، شماره داخلی های مدنظر را به بخش های مختلف مجموعه خود اختصاص دهند.
این سرویس برای کسب و کارهایی که نیازمند بیش از چهار تماس همزمان ورودی و خروجی  هستند، مناسب می باشد. شرکت مولد علم مجری ارائه خدمات ابری مبتنی بر تلفن ژیکال با همکاری شرکت انتقال داده های نداگسترصبا (صبانت) ارایه دهنده خدمات ارتباطات ثابت با مجوزFCP به شماره 15-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به فروش خط ثابت دو طرفه پیش شماره 9  نموده است. این خطوط به دو روش کلی ذیل قابل بهره برداری توسط صاحبین کسب وکار می‏ باشد: 

  • میزبانی خط تلفن توسط سرورهای ژیکال:

    درصورتی که میزبانی خط سیپ ترانک برعهده سرور های ژیکال باشد مشترک هیچ گونه هزینه ایی بابت ایجاد لینک و پهنای باند و تجهیزات پرداخت نخواهد کرد و میتواند همزمان از تمام امکانات مرکز تماس مجازی ژیکال استفاده نمایید. با توجه به این که خطوط از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نام کسب و کار میباشد هر زمان که صاحب کسب و کار تمایل داشته باشد میتواند این خطوط را در محل فیزیکی خود مورد بهره برداری قرار دهد

     

  • ایجاد لینک در محل سرورهای مشتری:

    در صورتیکه مشترک تمایل داشته باشد می‏توان بر بستر شبکه رادیویی یا بسترهای دیگر بعد از تایید تیم امکان سنجی، لینک ارتباطی برای مشترک برقرار گردد. در این حالت کلیه زیرساخت های ارتباطی و مدیریت تماس در اختیار مشترک خواهد بود و می‏تواند کاملا بر اساس سیاست های خود از این خط ها بهره برداری نماید. در هر زمان امکان ارتقاء تعداد کانال‏ها (تماس‏های همزمان) و قابلیت جابه جایی جغرافیایی سرویس، با استفاده از امکان سنجی شرایط محل جدید، در سراسر هر استان وجود دارد.

     

در صورتیکه مشترک تمایل داشته باشد می‏توان بر بستر شبکه رادیویی یا بسترهای دیگر بعد از تایید تیم امکان سنجی، لینک ارتباطی برقرار گردد. در این حالت کلیه زیرساخت های ارتباطی و مدیریت تماس در اختیار مشترک خواهد بود و می‏تواند کاملا بر اساس سیاست های خود از این خط ها بهره برداری نماید.

در هر زمان امکان ارتقاء تعداد کانال‏ها (تماس‏های همزمان) و قابلیت جابه جایی جغرافیایی سرویس، با استفاده از امکان سنجی شرایط محل جدید، در سراسر هر استان وجود دارد.

هم اکنون تعرفه تماس‌های خطوط پیش شماره 9 ، 10% پایین‌تر از نرخ مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

عنوان

تعرفه
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی39
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی299
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه598

برآورد هزینه فروش این خطوط براساس تعداد سر شماره  و تعداد کانال‏ها (تماس های همزمان) تعیین می‏گردد. جدول هزینه های این سرویس با تخفیف ویژه نمایشگاه الکامپ 97 به شرح ذیل است :

 حداقل تعدادقیمتقیمت کل
قیمت هر شماره11،000،000 ریال1،000،000 ریال
قیمت کانال(تماس همزمان)41،000،000 ریال4000،000 ریال
جمع حداقل هزینه5،000،000 ریال

خطوط پیش شماره 9

شرکت مولد علم مجری ارائه خدمات ابری مبتنی بر تلفن ژیکال با همکاری شرکت انتقال داده های نداگسترصبا ( صبانت ) اقدام به فروش خط ثابت دو طرفه پیش شماره 9 نموده است.

فروش ویژه خطوط تلفنی بر بستر شبکه (سیپ ترانک)

این نوع خطوط با یک شماره تلفن امکان برقراری تماس‏های متعدد همزمان را به کلیه اپراتور ها فراهم می کند.همه صاحبین کسب و کارها قادر خواهند بود تا با خرید یک شماره، چندین کانال یا تماس همزمان تلفنی را برای خود ایجاد نمایند و متناسب با نیازهایشان، شماره داخلی های مدنظر را به بخش های مختلف مجموعه خود اختصاص دهند.
این سرویس برای کسب و کارهایی که نیازمند بیش از چهار تماس همزمان ورودی و خروجی  هستند، مناسب می باشد. شرکت مولد علم مجری ارائه خدمات ابری مبتنی بر تلفن ژیکال با همکاری شرکت انتقال داده های نداگسترصبا (صبانت) ارایه دهنده خدمات ارتباطات ثابت با مجوزFCP به شماره 15-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به فروش خط ثابت دو طرفه پیش شماره 9  نموده است. این خطوط به دو روش کلی ذیل قابل بهره برداری توسط صاحبین کسب وکار می‏ باشد:

میزبانی خط تلفن توسط سرورهای ژیکال:

درصورتی که میزبانی خط سیپ ترانک برعهده سرور های ژیکال باشد مشترک هیچ گونه هزینه ایی بابت ایجاد لینک و پهنای باند و تجهیزات پرداخت نخواهد کرد و میتواند همزمان از تمام امکانات مرکز تماس مجازی ژیکال استفاده نمایید. با توجه به این که خطوط از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نام کسب و کار میباشد هر زمان که صاحب کسب و کار تمایل داشته باشد میتواند این خطوط را در محل فیزیکی خود مورد بهره برداری قرار دهد.

ایجاد لینک در محل سرورهای مشتری:

در صورتیکه مشترک تمایل داشته باشد می‏توان بر بستر شبکه رادیویی یا بسترهای دیگر بعد از تایید تیم امکان سنجی، لینک ارتباطی برای مشترک برقرار گردد. در این حالت کلیه زیرساخت های ارتباطی و مدیریت تماس در اختیار مشترک خواهد بود و می‏تواند کاملا بر اساس سیاست های خود از این خط ها بهره برداری نماید. در هر زمان امکان ارتقاء تعداد کانال‏ها (تماس‏های همزمان) و قابلیت جابه جایی جغرافیایی سرویس، با استفاده از امکان سنجی شرایط محل جدید، در سراسر هر استان وجود دارد.

در صورتیکه مشترک تمایل داشته باشد می‏توان بر بستر شبکه رادیویی یا بسترهای دیگر بعد از تایید تیم امکان سنجی، لینک ارتباطی برقرار گردد. در این حالت کلیه زیرساخت های ارتباطی و مدیریت تماس در اختیار مشترک خواهد بود و می‏تواند کاملا بر اساس سیاست های خود از این خط ها بهره برداری نماید.

در هر زمان امکان ارتقاء تعداد کانال‏ها (تماس‏های همزمان) و قابلیت جابه جایی جغرافیایی سرویس، با استفاده از امکان سنجی شرایط محل جدید، در سراسر هر استان وجود دارد.

هم اکنون تعرفه تماس‌های خطوط پیش شماره 9 ، 10% پایین‌تر از نرخ مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

برآورد هزینه فروش این خطوط براساس تعداد سر شماره  و تعداد کانال‏ها (تماس های همزمان) تعیین می‏گردد. جدول هزینه های این سرویس با تخفیف ویژه نمایشگاه الکامپ 97 به شرح ذیل است :